Zásady ochrany osobních údajů

Za zpracování vašich osobních údajů na těchto webových stránkách odpovídá společnost Qolibri GmbH. Veškeré relevantní informace o společnosti naleznete v právním oznámení.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových stránkách.

Kontaktujte nás

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou vámi poskytnuté údaje uloženy po dobu šesti měsíců za účelem zpracování dotazu a v případě dalších dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Soubory cookies

Naše webové stránky nepoužívají soubory cookies, které ukládají osobní údaje nebo slouží ke sledování chování návštěvníků.

Newsletter

Máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a prohlášení, že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Abychom vám mohli poskytovat cílené informace, shromažďujeme a zpracováváme také dobrovolné informace o oblastech vašeho zájmu, datu narození a poštovním směrovacím čísle.

Jakmile se zaregistrujete k odběru newsletteru, zašleme vám potvrzující e-mail s odkazem, který vaši registraci potvrdí. Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit. Zrušení zasílejte na následující e-mailovou adresu: office@qolibri.de. Poté vaše údaje v souvislosti se zasíláním newsletteru neprodleně vymažeme.

Vaše práva

V zásadě máte právo na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, zrušení a námitku. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo byla vaše práva na ochranu osobních údajů porušena jiným způsobem, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V Rakousku je tímto orgánem úřad pro ochranu osobních údajů.

Matomo

Tyto webové stránky používají open source službu pro analýzu webu Matomo.

Pomocí služby Matomo můžeme shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek návštěvníky. Díky tomu můžeme mimo jiné zjistit, kdy byly které stránky navštíveny a z jakého regionu. Zaznamenáváme také různé soubory protokolů (např. IP adresu, odkaz, použitý prohlížeč a operační systém) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.).

Použití tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP

Při analýze pomocí nástroje Matomo používáme anonymizaci IP. To znamená, že vaše IP adresa je před analýzou zkrácena, takže ji k vám již nelze jednoznačně přiřadit.

Analýza bez vaření

Společnost Matomo jsme nakonfigurovali tak, aby ve vašem prohlížeči neukládala žádné soubory cookie.

Hostování

Matomo hostujeme výhradně na vlastních serverech, takže veškerá analytická data zůstávají u nás a nejsou předávána dál.

Můžete se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktních údajů

Qolibri GmbH
Kaltenbrunn 22
83413 Fridolfing

Tel. 08684 96909-0
E-Mail: office@qolibri.de
bestellung@qolibri.de
buchhaltung@qolibri.dee

Stav: září 2023